Regulamin
Wieża widokowa

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA WIEŻY WIDOKOWEJ W MIRSKU

 1. Właścicielem obiektu jest Gmina Mirsk z siedzibą w Mirsku przy pl. Wolności 39.
 2. Dzierżawcą wieży widokowej jest firma Góry Przewodnik Patrycja Ościak z siedzibą w Mirsku.
 3. Każdy zwiedzający ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem udostępniania wieży widokowej w Mirsku.
 4. Obiekt jest udostępniany odpłatnie wg. cennika wywieszonego na szybie pomieszczenia kasowego i umieszczonego na stronie podziemna-wieza.pl.
 5. Zwiedzanie odbywa się całorocznie, w godzinach 10.00-17.30 w sezonie turystycznym dla osób bez rezerwacji. Zwiedzanie poza sezonem możliwe jest w godzinach 10.00-16.00. Godziny udostępniania obiektu mogą ulec zmianie.
 6. Obiekt udostępniany jest całorocznie, oprócz pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych, 01.11. i 25.12.
 7. Ostatnie wejście do obiektu odbywa się 30 minut przed zamknięciem obiektu.
 8. W trakcie obowiązywania obostrzeń pandemicznych w obiekcie może przebywać ograniczona ilość osób.
 9. Zwiedzanie obiektu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 10. Zwiedzający powinni posiadać obuwie sportowe, turystyczne lub górskie, a w okresie obowiązywania obostrzeń pandemicznych maseczkę ochronną. Za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku posiadania nieodpowiedniego obuwia podczas zwiedzania Właściciel i Dzierżawca obiektu nie odpowiadają.
 11. Z uwagi na konieczność pokonania kilku kondygnacji schodami wykonanymi ze stalowej kratownicy, nie zaleca się zwiedzania obiektu przez osoby ze schorzeniami lękowymi (np. lęk wysokości), poważnymi schorzeniami układu krążenia czy oddechowego, z ograniczeniami aparatu ruchowego czy innymi chorobami, których objawy mogą się nasilić w wyniku pokonywania wysokości schodami oraz przebywania na wysokości ok. 30 m nad ziemią, w ograniczonym pomieszczeniu, prowadząc do nagłego pogorszenia stanu zdrowia zwiedzających. Właściciel i Dzierżawca obiektu nie odpowiadają za powstałe w ten sposób nagłe pogorszenie stanu zdrowia.
 12. Pokonując schody prowadzące na wieżę, turyści zobowiązani są poczekać na najbliższej platformie ekspozycyjnej i umożliwić wyminięcie się z zachowaniem bezpiecznego odstępu 2m, zwłaszcza w okresie obostrzeń pandemicznych.
 13. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą zwiedzać obiekt tylko w towarzystwie opiekuna.
 14. Zwiedzając obiekt należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość poślizgnięcia się na śliskich powierzchniach, potknięcia się o wystające elementy infrastruktury wieży czy kolejne stopnie schodów. Właściciel i Dzierżawca obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zachowania nienależytej ostrożności przez zwiedzających.
 15. Za zniszczenia obiektu wynikające z niewłaściwego zachowania i nieprzestrzegania zasad panujących w obiekcie odpowiada ponosząc koszty finansowe osoba, która zniszczeń tych dokonała, lub w przypadku osób małoletnich rodzic bądź opiekun prawny.
 16. Zabrania się wstępu do obiektu osobom nietrzeźwym, będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub zachowujących się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających, zakłóca porządek czy narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 17. Zabrania się odrywania, odspajania, odkręcania fragmentów infrastruktury wieży widokowej, w szczególności lunet widokowych oraz niszczenia obiektu w inny sposób.
 18. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.
 19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnego przebiegu zwiedzania należy bezwzględnie przestrzegać poleceń pracowników obsługi obiektu.
 20. Bezwzględnie zabrania się otwierania okien i wychylania się przez nie.
 21. Zabrania się wprowadzania oraz wnoszenia zwierząt do obiektu.
 22. Właściciel obiektu i Dzierżawca nie mają obowiązku animacji czasu osobom oczekującym na zwiedzanie.
 23. Skargi i zażalenia związane z funkcjonowaniem należy składać w formie pisemnej elektronicznej do dzierżawcy obiektu Patrycji Ościak na adres e=mail: patrycja.osciak@gmail.com. Będą one rozpatrywane w terminie 10 dni roboczych od momentu ich przyjęcia.