Czarci Młyn w Świeradowie Zdroju
Czarci Młyn w Świeradowie Zdroju

Čertovský Mlýn – Pravidla

PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ „ČERTOVSKÝ MLÝN“
se sídlem v Świeradów-Zdrój, ul. Lwówecka 5, Polsko, dále jen objekt

Obecná ustanovení

§1

Uživatelé zařízení jsou povinni si tento řád přečíst a respektovat veškerá jeho ustanovení a používání zařízení znamená souhlas se všemi jeho ustanoveními.

Zařízení je veřejným místem ve vlastnictví města Świeradów-Zdrój. Společnost Góry Przewodnik pronajímá objekt po dobu výběrového řízení, tedy do 31. března 2022 nebo déle, v závislosti na době trvání formalit souvisejících s výběrovým řízením.

Návštěva a používání zařízení je zpoplatněno.

Cena vstupenky je uvedena na webových stránkách provozovatele podziemna-wieza.pl v záložce Ceník, podzáložka Czarci Młyn.

§2

Zařízení je možné navštívit pouze s průvodcem.

Organizované skupiny (minimálně 10 osob) dostávají skupinovou slevu a jsou povinny si předem telefonicky domluvit termín návštěvy.

Zařízení je otevřeno 7 dní v týdnu od 10 do 18 hodin, poslední vstup je v 17 hodin. Otevírací doba zařízení se může změnit.

Ve dnech volna ze školy jsou vstupy na návštěvu každých 30 minut.
Doba návštěvy je asi 40 minut.

Operátor si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit termín objednané návštěvy a dočasně vyloučit část expozice z návštěvy nebo úplné odstavit zařízení, které informace budou zveřejněny.

Podrobné informace o aktuálních otevíracích dnech a hodinách jsou k dispozici na webových stránkách města Świeradów-Zdrój [www.swieradowzdroj.pl] a na webových stránkách provozovatele www.podziemna-wieza.pl, www.gory-przewodnik.pl.

§3.

Organizované skupiny jsou povinny navštívit výstavu s průvodcem po objektu nebo s externím průvodcem schváleným operátorem.

Skupiny bez rezervace jsou v rámci možností obsluhovány tak, aby nepřekážely jednotlivým turistům.

Organizované skupiny rezervující si zájezd v případě odstoupení ze zájezdu jsou povinny tuto skutečnost telefonicky oznámit provozovateli zařízení.

V prostorách zařízení můžete volně fotografovat .

Osoby zdržující se v prostorách zařízení jsou povinny dodržovat pokyny vydané průvodcem po zařízení, zejména pokud se týkají bezpečnosti osob a ochrany majetku.

Za nezletilé pobývající v prostorách zařízení zodpovídají jejich zákonní zástupci.

Děti do 16 let nemají povolen vstup do zařízení bez dozoru dospělé osoby.

Jíst a pít je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách.

Pro osoby v prostorách zařízení je zakázáno:

– provozování obchodní činnosti bez souhlasu vlastníka pozemku;
– přemístit vybavení zařízení bez souhlasu vlastníka pozemku;
– ničení majetku;
– ničení zeleně v okolí zařízení;
– ničení míst odpočinku;
– rušit pořádek;
– přinášení zvířat bez vodítka. V případě kontaminace zařízení zvířetem je opatrovník zvířete povinen po svém zvířeti uklidit.
– kouření, pití alkoholu a omámných látek;
– přinést do zařízení: veškeré zbraně, střelivo, předměty považované za potenciálně nebezpečné, výbušné, hořlavé a toxické materiály.

Setkání typu kulturní akce je možné v zařízení uspořádat po domluvě všech náležitostí s hostitelem, včetně nákladů.

Třídění odpadu je v zařízení „Čertovský mlýn” povinné, protože nám záleží na životním prostředí.

§4

Do objektu je zakázán vstup osobám podnapilým nebo osobám, které se chovají způsobem, který by mohl ohrozit bezpečnost třetích osob, narušovat prohlídkový pořádek a porušovat obecně uznávané normy chování na veřejných místech.

Zařízení si vyhrazuje právo nepřijmout nebo odvolat organizovanou skupinu a individuální turisty, kteří nedodržují návštěvový řád a porušují ustanovení tohoto pravidla.

Osoby alergické na bylinky, lepek a další látky využívají zařízení na vlastní nebezpečí.

Uživatelé zařízení odpovídají za škody způsobené v důsledku nesprávného chování a nesprávného užívání infrastruktury zařízení. Jakékoli připomínky týkající se poruch, poškození a zničení by proto měly být okamžitě předány hostiteli zařízení.

Za škody způsobené v zařízení na majetku obce Świeradów-Zdrój nezletilými osobami jsou odpovědní rodiče nebo zákonní zástupci.

Při návštěvě zařízení je rozhodující osobou průvodce zařízením, jehož připomínkami je třeba se řídit.

Účastníci zájezdu, workshopů a akcí konaných v prostorách zařízení jsou povinni dodržovat hygienická pravidla, BOZP, požární předpisy a obecné zásady společenského soužití.

Jakékoli chování, které bude v rozporu s Pravidly a požadavky hostitele nebudou účinné, bude oznámeno příslušným bezpečnostním službám, včetně policie.

Osoby využívající zařízení souhlasí s použitím své fotografie k propagačním účelům, zejména na webových stránkách města a profilu zařízení na sociálních sítích atd.

Zařízení neručí za peníze, klíče, doklady a cennosti zanechané v prostorách zařízení.

Stížnosti a požadavky na obsluhu zařízení směřujte na osobu zaměstnávající průvodce, pokladní a osoby provádějící v prostorách zařízení workshopy – majitelku firmy, která si zařízení pronajímá, Patrycja Werecka, tel. +48 691346933, a v případě stížností na nájemce se obracíme na vlastníka – úřady Obce Świeradów-Zdrój.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie dla poprawy swojej funkcjonalności i działania. Jeśli Użytkownik kontynuuje przeglądanie lub wykorzystywanie tej witryny internetowej, Użytkownik udziela dorozumianej zgody na wykorzystanie plików cookie w tej witrynie internetowej. Bliższe informacje na temat naszego sposobu korzystania z plików Cookie znaleźć można w polityce prywatności.